Druhy živností

1)Ohlašovací živnosti
 – tyto živnosti jsou podmíněné odbornou způsobilostí a nepodléhají udělení povolení, ohlašovacích živností máme tři druhy:
taxikář u vozu
a)živnosti řemeslné – zde je podmínkou odborná způsobilost, tedy výuční list z vystudované školy, která se týká daného oboru nebo alespoň 6 let praxe v oboru, ve kterém chceme danou živnost provozovat, řadí se sem například zednictví, řeznictví, truhlářství, hodinářství, pivovarnictví a řada dalších řemeslnických profesí

b)živnosti vázané – tady je taktéž důležitá odborná způsobilost, řadí se sem například geologické práce, oční optika, projektová činnost ve výstavbě, obchod se zvířaty, průvodcovská činnost či provozování autoškoly

c)živnosti volné – u této živnosti není odborná způsobilost, ani žádné další zvláštní podmínky vyžadovány, jsou nejčastějším druhem živností a řadí se sem zejména obchodní činnosti, ale také chování zvířat a jejich výcvik, výrobní činnosti či ubytovací služby

2)Koncesované živnosti
– tyto živnosti mohou být provozovány jen na základě koncese, k provozování živnosti tedy musíme mít povolení, toto povolení tak musí mít například taxikář, profese, kde se pracuje s chemikáliemi a pyrotechnikou nebo například provozování cestovní kanceláře

3)Živnosti provozované průmyslovým způsobem
– do této kategorie spadají hlavně výrobní činnosti a tyto činnosti jsou vzájemně integrované, živnost můžeme stanovit na jak dlouhou dobu chceme
řemeslník v dílně
Pro určité činnosti živnostenské oprávnění vůbec nepotřebujeme, ale přesto se musíme chovat, jako bychom živnostníci byli, mezi tyto činnosti patří:
– zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství
– činnost autorů
– nezávislá povolání (např. spisovatel, herec apod.)
– činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů ke kterým je potřeba státní zkouška (advokáti, makléři, tlumočníci, psychoterapeuti a další)